CORO DE CÁMARA DE MADRID. ASOCIACIÓN POLIFÓNICA MATRITENSE